متین طب مهام

اتو کلاو پری‌وکیوم

اتوکلاوهای پری وکیوم در سه مدل مختلف تولید و عرضه می گردند :

1-اتوکلاوبخار مرکزی ، مناسب برای CSSD  های مجهز به تجهیزات بخار مرکزی

2-اتوکلاو دارای مولد بخار، مناسب برای CSSD های فاقد تجهیزات بخار مرکزی

3- اتوکلاوهای دو منظوره با قابلیت استفاده از بخار مرکزی و مولد بخار

  • AC / Litre / SD
  • AC / Litre / DD
  • AC / Litre / SDH
  • AC / Litre / DDH
  • AC / Litre / SDH2
  • AC / Litre / DDH2