متین طب مهام

محصولات

AC

اتوکلاو پری وکیوم

ADW

اتوکلاو بی‌خطر ساز زباله‌های عفونی

EOA

اتوکلاو اتیلن اکساید

ESG

مولد بخار برقی
01

STG

سبد،ترولی و گاری